За много години.

Поздравявям ви с тази снимка. Не е новогодишна, но тук в Гърция е така.
DSC_0198

Истинската таблица на Менделеев

НАЙ-ВАЖНИЯТ ХИМИЧЕН ЕЛЕМЕНТ В МЕНДЕЛЕЕВАТА ТАБЛИЦА Е ЗАЛИЧЕН УМИШЛЕНО
Mendeleev1

„Първородната“ таблица на Менделеев…
Не става дума за подмяна или невярно подреждане на химичните групи, а за заличаването на един-единствен, но много важен, неизучен и нарочно пазен в тайна химичен елемент
През 2014 г. се отбелязват 180 г. от рождението на Дмитрий Менделеев. Това даде повод както на трансценденталисти, така и на сериозни учени да се обърнат отново към свързаната с него „теория на забранената физика“. Според застъпниците й тя разкрива най-голямото престъпление във фундаменталната наука за последните 100 години – фалшифицирането на Менделеевата таблица. Не става дума за подмяна или невярно подреждане на химичните групи, а за заличаването на един-единствен, но много важен,
неизучен и нарочно пазен в тайна химичен елемент
наречен „ефир“. Той е най-малката съставна част на всички други елементи, по-малък от молекулите, „първотухличката“, от която произлизат атомите. Оригинала на периодичната система руският учен публикува през 1905 г. в учебника „Основи на химията“. Там в нулева група наред с познатите ни инертни газове хелий, неон, криптон и ксенон Менделеев поставя и ефир. Нарича го „нютоний“ в чест на великия Исак Нютон. Точно той твърдял: „Цялото пространство на Вселената се състои от неуловим газ, без който е невъзможно съществуването на каквото и да е.“
Менделеев също смята, че ефирът е свързващото химията и физиката звено и основен градивен елемент на всемира. В края на ХIХ век руснакът е един от последните световноизвестни учени, отстояващи идеята, че нютоният (ефир, етер) е субстанцията, от която се гради Вселената, и в нея е ключът към разгадаването й.
След преждевременната му смърт Периодичният закон бива умишлено „редактиран“ от световната академична наука. Премахването на ефира налага и промяната, при която инертните газове се обединяват с елементите от осмата група и таблицата придобива вида, в който се изучава сега.
Заличаването на нютоний дава възможност на Айнщайн, заимствайки идеите на Анри Пуанкаре, да създаде и наложи специалната си Теория на относителността. Физиците се отказват от понятието „ефир“ и признават електромагнитното поле като самодостатъчен обект, който не се нуждае от допълнителен носител.

Mendeleev2
„фалшифицираната“ таблица
В наши дни академик Алексей Юриевич Золоторев се залавя със задачата да реабилитира оригинала на Менделеевата таблица. Неволно има подкрепата на много силен съюзник. Самият Сталин разпорежда „първородният“ вариант на таблицата да се изобрази като стенна мозайка в музея на Ленинград. Това се случва през 1935 г. и там нулевата група е налице. По същото време обаче в учебниците троцкистите я изрязват.
За съществуването на ефира Золоторев се позовава и на откритията на гениалния учен Никола Тесла. През 1892 г. той конструира резонансен трансформатор, като получава на изхода енергия, многократно по голяма от тази на входа. Когато журналисти го питат как е възможно това, отговаря: „Аз улавям енергията от ефира и я трансформирам в електричество.“
Тесла стига и по-далеч, откривайки начин как да пренася еленергията без проводници, т.е. директно чрез самия ефир. След като вестниците по онова време „гръмват“ от сензационните му опити, изведнъж практиките на откривателя биват законспирирани и името му става табу за медиите. Създал повече от 1000 изобретения и над 800 патента, Никола Тесла умира в хотелска стая, сам, беден, без наследници, потънал в дългове.
Според „теория на конспирацията“ неговите записки са иззети и засекретени, защото във времето, когато петролът се превръща в основна суровина за бурно развиващите се икономики, създаването на евтина алтернатива би разрушило зараждащия се световен ред. Това по никакъв начин не се приема както от традиционната академична общност, така и от финансиращия я финансов елит. В крайна сметка понятието „ефир“ бива заличено от физиката, а науката тласната в друга посока чрез услужливата Теория на относителността, в която се смесват пространство и време.
Големите загадки около променената Менделеева таблица дават храна и на изследователите на трансценденталното и окултното. Какво е ефир ли?! Според тях това е енергията, която тялото освобождава след смъртта си. Американският психолог Джон Качуба в книгата си „Ловци на привидения“ използва законите на физиката, за да изтъкне, че енергията във Вселената е константна и не може да бъде унищожена, но цялото пространство е
запълнено с невидимото вещество
наречено ефир. Американецът смята, че именно това е енергията, която се освобождава от тялото след смъртта на човека. Джери Василатос в „Изгубените открития“ се занимава с викторианските учени, искали да докажат, че съществува субстанция, изпълваща цялото пространство и материя. Наричали я „ефир“ и й придавали божествен произход.
Скептиците пък намират ефирните приказки наистина за въздушни и присъединяват „теорията на забранената физика“ към псевдонауката. Според твърдите привърженици на Айнщайн нашумелите становища за съществуването на толкова малка частица са несъстоятелни и са резултат от масовата истерия, настъпила след 2012 г. Тъй като не се сбъднаха пророчествата за „велик духовен преход“, чрез ефирната частица окултистите се опитват да обяснят връзката между реалния живот и отвъдния, в който създанията имат ефирно тяло, но… никой не го е виждал.
(в. Преса, печатно издание, брой 65 (771 от 8 март 2014)

ДЕЦА РОДЕНИ С ДНК ОТ БЪДЕЩЕТО

ДЕЦА РОДЕНИ С ДНК ОТ БЪДЕЩЕТО *
Това е една невероятна история за деца, родени с ДНК от бъдещето. Много от съвременните родители вече са достатъчно пробудени, за да разпознаят и да са свидетели на съществуващите чудеса проявявани от децата им и след това да ги споделят в по-широко информационно поле за да подпомогнат някак си преодоляването на потисничеството и/или направо депресиите, които окръжаващата действителност оказва и предизвиква у тези – вече наистина много на брой – прекрасни същества – само защото липсва разбиране на фактите.
ДЕЦАТА НА НОВАТА МЕЧТА (НА НОВИЯ СЪН?) **
Интервю на Даян Купър с Друнвало Мелкхизедегкх***
ДАЯН: И така, Друнвало…. Кои са тези „Деца на Новата Мечта”, от които си така развълнуван?
ДРУНВАЛО: Ами, има 3 различни вида деца, които се появяват в света ни днес, и които аз съм в състояние да различа. Първите, за които знам, са така наречените „Супер-Психо деца от Китай”. Вторите наричаме „Индиговите деца”, а третите са наречени „Децата на СПИН”.
… Е, третата група е тази, която лично мен ме интересува най-много – „Децата на СПИН”. Преди 10 или 11 години в САЩ имаше едно бебе /вероятно синеокият черен Ангел от снимката след текста на български- ЕРБ/, което се роди със СПИН. Направени са му безспорни тестове при раждането и на 6-месечна възраст като и двата теста потвърждават наличие на вируса на СПИН. Тестваха детето и година по-късно и то още си беше ХИВ позитивно. След това не го тестваха докато то не навърши 6 години – и изумителното в това изследване бяха резултатите, които показаха, че детето въобще не е болно от СПИН! Всъщност изследванията показваха, че няма дори и следа – каквато и да било! – от съществувала СПИН или ХИВ инфекция. Оттам го заведоха в UCLA /ЮКЛА – Юнивърсити оф Калифорния, Лос Анджелис – Калифорнийския Университет – известен като една от най-престижните и добре финансирани учебни и научни институции в света, също с футболния си отбор, но най-вече с Центъра за Авангардна Медицина на името на Роналд Рейгън. За ползващите английски – ето линк: http://www.uclahealth.org/homepage_med.cfm – бележка на преводача ЕРБ/ за да разберат какво става и тестовете, направени там, показаха, че детето не е с нормална човешка ДНК. В човешката ДНК ние разпознаваме 4 Нуклеинови киселини, които се комбинират в групи от по 3 създавайки така 64 различни комбинаторни единици, които се наричат кодони. Човешката ДНК навсякъде по света винаги показва, че 20 от тези кодони са включени/активни, а останалите са изключени/неактивни – с изключение на 3 от тези последните, които са СТОП и СТАРТ кодони /т.е. са в непостоянно, неизяснено и нестатично състояние, т.е. в различно време и ситуации се наблюдават ту във включено, ту в изключено състояние – бел. на преводача ЕРБ/, съвсем като при компютрите. Науката винаги досега е предполагала, че тези кодони /останалите – бел. преводача/, които са постоянно изключени, са нерелевантни вече програми от нашето минало.
Аз пък съм ги смятал за аналог на приложенията в компютрите. Както и да е…. това момченце имаше 24 включени/активни кодона! – с 4 повече от всяко до момента изследвано човешко същество. След това започнаха да тестват това дете с цел да проверят колко силна е имунната му система. Те взеха една смъртоносна за клетките доза СПИН-вируси, които нанесоха на дъното на тестова стъклена чинийка /чинийка на Петри/ и ги смесиха с клетки от детето – и неговите клетки останаха съвършено незасегнати. Те продължиха да увеличават смъртоносността /вредността и количеството – бележка на преводача – ЕРБ/на болестотворната субстанция, достигайки в края на краищата до 3000 пъти над необходимото за да се инфектира човешко същество – но неговите клетки си оставаха все така здрави и незаразени. След това започнаха да тестват кръвта му с други вредности – като рак например – и установиха, че детето е имунизирано срещу всичко! А след това намериха още едно дете, при което тези кодони са включени, а после още едно, и още едно – и после 10 000, а после 100 000, после милион от тях и сега, в този момент, на база наблюденията си върху световните данни за тестовете на ДНК оттогава досега, специалистите и учените от Калифорнийския Университет са изчислили, че към момента 1% от населението на планетата ни вече живее с точно такава нова конфигурация на своето ДНК. Излиза, че това са около 60 милиона души, които вече не са човеци според старите критерии.
ДАЯН: Дали този нов тип активация на кодоните се установява само в новородени или скоро родени хора?
ДРУНВАЛО: Ами, повечето са деца, но сега те вече започват да откриват също и възрастни с такова ДНК – нещо като теорията за ефекта на стотната маймуна /”ефекта на стотната маймуна”най-достъпно и най-емоционално е описан от Паулу Куелю като куриоз, при който една маймуна на един остров почва да мие кореноплодите, с които се храни и после това се пренася като поведенчески модел върху всички маймуни на острова, както и върху тези от съседните острови без да е налице възможност за физически контакт, който да обяснява случилото се с показване или имитация – бел. на преводача – ЕРБ/. Сега вече най-различни хора са „засегнати” от това и то се развива наистина бързо. Вижте, това започна само преди около 5 години, когато почти никой не е имал това, а сега се разпространява – точно като болест /епидемия – бел. на преводача – ЕРБ/. Изглежда като пробив и това е само началото.
Една друга част от това е свързана и се докосва до изложеното в една нова книга, наречена „Разбиване на Библейския код” – става дума за обработване на текста на Стария завет /Библията/ на иврит през една специална компютърна програма за дешифриране. Ако погледнете на 164 страница в тази книга ще видите какво се случило, когато изследователите изписали в програмата думата СПИН за да видят какво ще излезе. А именно – когато направили това, програмата „отговорила” с разшифровка, съдържаща думи като „ХИВ” /HIV – Human Imunnodeficiency Virus – Вирус на Човешката Имунна Недостатъчност – бел. на преводача – ЕРБ /, „във кръвта”, „имунна система”, „смърт” – т.е. всички неща, които бихте помислили като асоциации при споменаване на думата СПИН, но най-долу, в ъгъла се мъдрело едно изречение, което те въобще не разбирали защо е там, и то гласяло „Край на болестите”! А аз вярвам, че точно с това, което се случва сега, си имаме работа тук. Науката заяви, че всъщност вече са се появили толкова много хора с такава нова, извънземна ДНК, че всъщност учените сега вярват, че една нова раса се поражда на земята – и очевидно това са хора, които просто не могат да се разболяват. А сега нека ви кажа и това, което е наистина невероятно – те /учените – бел. преводача/ вярват, че това е един определен, специфичен емоционален и ментален отговор на тялото – нещо като вълна, преминаваща през тялото и предизвикваща ДНК-структурата да мутира по определен начин. Аз поработих с Грег Брейдън по въпроса, а той е един от първите, които заговориха за това явление – и ние вярваме, че има три аспекта/части в проявлението на този феномен:
Първата част е „Съзнание, което вижда Единството”. Това е Съзнанието, което вижда Цветето на живота. То вижда Всичко, което е взаимообвързано и свързано по всякакви начини. То не е способно да вижда каквото и да е като изолирано, единично, отделено.
А втората част е „Да си центриран, фокусиран в сърцето – да обичаш”.
И третото е „Да напуснеш полярността – да престанеш да осъждаш света”.

Доколкото ние непрекъснато съдим света, квалифицирайки го като добър или лош, то ние постоянно сме в полярността и поддържаме статус на пропадане /честотно – бел. преводача/.

Аз лично вярвам, че тези хора /с новото ДНК/ по някакъв начин успяват да преодоляват о/т/съждането и поддържат състояние, в което виждат всичко като Едно и изпитват любов. Каквото и те да извършват във вътрешния си мир – те „произвеждат”, излъчват вълнова форма, която показана на екрана на компютъра изглежда почти идентична на ДНК молекулата.

Така, че изследователите смятат, че чрез самото изразяване на живота си, чрез преживяванията си тези хора достигат и идентифицират своята ДНК и така – предизвиквайки резонанс в нея – променят тези 4 кодона, а това им създава имунитет против всички болести.

Това, което те не знаят – и тук е сега полето на големите проучвания – е, че – добре – те имат такъв имунитет – но дали няма и още нещо свързано с това? Те биха могли да са безсмъртни – кой знае! Може би има и други характеристики на мутацията, за които ние не можем дори и да мечтаем. Аз често се чудя дали например те не са постоянно свързани помежду си? Дали някаква форма на телепатия вече не се е появила и не се случва?
ДАЯН: Виждал си някои от тези хора? Те достъпни ли са среща и контакт?
ДРУНВАЛО: /просто виждам как тук Друнвало и се усмихва по оня начин, който е само негов – бел. преводача/. Ами-и-и, аз знам за това вече малко повече от две години, аз лично се мъча да следвам техния път и мисля, че съм успял да схвана и да практикувам добре това, което и те правят. Аз влязох в Меркабата си и поисках от моето подсъзнание да промени кодоните по същия начин и откакто направих това – преди повече от две години – аз всъщност не съумявам да се разболея. Не знам дали съм успял да ги променя или не. Предполагам, че единствения сигурен начин да узная това е да си направя ДНК тест. Обаче, това, което знам със сигурност е, че през това време съм бил изложен на всички зарази, които можете да си представите – например, когато някой се разболяваше, аз нарочно контактувах и се опитвах да прихвана заразата. Опитвах се да се разболея – но не усещах нещо да се случва – и ако все пак нещо имаше, то траеше не повече от един час и след това изчезваше. Интересно е , обаче, че много, много рядко такава ДНК мутация се наблюдава у „Супер-Психо децата” от Китай – почти нула. Обаче пък – мутацията е открита в Русия и САЩ. Изглежда като да има гнездови популации на тази промяна и ако това, което ние смятаме, е вярно – то вероятно става дума за много специфичен /генетичен – бел. преводача/ отговор на това, към което са се насочили по-голямата част от хората на Новата Епоха /!?!?!?!/ – и съответно се появява и развива там, където са тези хора.
ДАЯН: Мислиш ли, че тези хора предизвикват такива промени в ДНК-то си несъзнателно?
ДРУНВАЛО: Мисля, че някой първо е прокарал пътя – някое дете го е направило някъде. След това е заредило алгоритъма на промяната в Решетката и сега той /алгоритъма – бел. преводача/ е част от подсъзнанието на Земята и е достъпен за всеки. След като това е станало – мисля, че по някакъв начин и други хора са се свързали с информацията за промяната на подсъзнателно ниво – чрез дълбока медитация или молитва – и са извършили промяната .

Една нова раса е родена и това е един от най-забележителните феномени, случили се някога на планетата ни. Невероятно е, че – както изглежда – никой не знае за това досега!
ДАЯН: Ами-и-и, ти си единственият, който аз съм чувала да говори за това.
ДРУНВАЛО: Е, аз проследявам този процес от две години и изчаквах, без да говоря за това, защото исках да се уверя, че това е истинско, реално. В книгата озаглавена „Децата Индиго” е представено мащабно изследване на такива деца. Има уебсайтове, които може да посетите, ако сте родител на такова дете, и където всичко започва с подробно интервю, където описвате какво точно се случва с детето ви. Както съм казвал и преди – тези деца знаят точно какво чувствате и точно какво мислите. Не можете да скриете нищо от тях. Това наистина е изумително! Изглежда ми същото като някакъв извънземен феномен, само дето те не идват при нас на Земята с космически кораб – те идват под формата на Дух, който пристига лично и се включва в еволюционния цикъл на Земята и се присъединява към нас.
Забележка от преводача Емил Ботев:
* Това е авторски превод на интервю, за който не са ми предоставяни и не претендирам за никакви права. Все пак – моля не публикувайте и не препечатвайте, особено ако са намесени пари и/или ако в текста на български са нанасяни корекции без мое знание. Можете да използвате свободно целия текст или части от него при спазване на коректния маниер за позоваване на източника и превода, както и да го препращате на всички ваши близки, приятели и познати, които биха се заинтересували от това. Благодаря ви предварително за правилното разбиране и коректността. Благодарност към Райна С., чрез която достигна до мен този текст – в точното време и в точното място. Емил Р. Ботев – Ноември 2012
** Основния ми стремеж при превода беше да предам възможно най-точно смисъла на казаното от Друнвало. Заради характера на материята, обект на разговора, това понякога се оказваше доста трудно. Само поради това, че имах възможността лично да се запозная с Друнвало и да разговарям с него по подобни въпроси, си позволявам при превода да доуточнявам, допълвам, да давам повече от едно синонимно значение на думите и да отправям задочно въпроси към текста където и когато и на мен самия ми е трудно да избера едно от възможните значения на казаното. Всички такива случаи, обаче, са надлежно откроени в скоби, курсив и различен цвят, и с изрично упоменаване „бел. преводача”, с което се надявам превода да е получил повече яснота без това да нарушава ритъма на четенето и да затруднява четящия. /От преводача./

*** Променената спрямо обичайно познатата транскрипция на името е моя – ЕРБ