Клуб „Силва Метод“

Silva Method Logo

 

Клуб „Силва Метод“ в София
Всяка първа сряда от месеца от 18:30 ч. среща на завършилите Метода Силва в залата на Медицински център Сердика, ул. Дамян Груев 6
За контакти: книжарница Нова епоха, тел. 088 981 98 98, 981 98 98.

Клуб „Силва Метод“ във Варна
Веднъж месечно във Варна се провеждат срещи на курсисти, завършили някой от курсовете по
метода Силва.
„UNION клуб“ се намира в Стария град, ул. Митрополит Паисий 6.–>
За контакти: Недялко Илиев – тел. +359 (0) 878 16 91 08
Светла Димитрова – тел. +359 (0) 895 61 52 79 Email: svetla.dimitrova (at) solvay.com

Коментари

comments