Хосе Силва


Кой е Хосе Силва?

Хосе Силва

Роден е на 11 август 1914 г. в Ларедо, Тексас в мексиканско семейство. Остава без баща на четиригодишна възраст и 2 години по-късно постъпва на работа, за да подпомогне финансово семейството си. На 15 години започва да взема уроци чрез кореспонденция, след което отваря малка работилница за ремонт на радиоапарати.

По време на Втората световна война служи в отдела за експедиция и точно там започва де се интересува от психология. Веднага щом се уволнява от армията, с 200 долара в джоба, Хосе се връща към живота на обикновения градски човек. Възстановява работилницата си и едновременно се записва в колеж, за да продължи образованието си и да разшири познанията си върху човешкия дух.

На Хосе му е известно, че мозъкът произвежда електричество и благодарение на познанията си по електроника знае, че идеалната верига е тази, която има най-малко съпротивление. Дали това не се отнася и за човешкия мозък?!

Хосе започва да използва хипноза, за да помогне на децата си да усвояват по-добре учебния материал. Тогава открива, че мозъкът приема и записва по-добре информацията на по-ниските честоти. Проблемът е бил как мозъкът да се запази буден на тези честоти, свързани повече със сънищата, отколкото с активното състояние, Хипнозата предлага търсените от Хосе възприятия, но не и онзи вид независима мисъл, който ни позволява да мислим логично и да разбираме. Поради тази причина той се отказва от метода на хипнозата и започва да експериментира мисловни упражнения за отпускане на мозъка. Това, което дава възможност на ума да бъде независим и в будно състояние. Упражненията изискват преди всичко отпуснато самовгълбяване и будна фантазия, помагаща за достигането на по-дълбоки нива. Експериментът дава резултат – децата започват да се учат все по-добре и да получават все по-високи оценки в училище.

В продължение на 10 години Хосе Силва обучил 39 деца в Ларедо, използвайки най-съвършени техники и постигнал още по-добри резултати.

Накрая, след 22-годишен труд (от 44-та до 66-та си година), той създава Метода Силва, известен днес по целия свят. Методът се преподава в 111 страни.

Хосе Силва напусна този свят на 7 февруари 1999 г.

Коментари

comments