Семинари

Следете секция новини за информация за предстоящи събития.

Това, което винаги сме знаели и сега беше и научно доказано е, че когато умът се съсредоточава върху една мисъл и мозъкът пулсира с ниски честоти (вълните алфа), тогава се разширява съзнанието. Човек възприема действителността по различен начин. Засилва се значително способността на мозъка да синтезира и създава информация (въображение) и да намира най-добрите начини за решаването на проблеми.

Шестнадесетте упражнения, които се представят на семинара, са тайната на успеха на Метода. Постига се прогресивно разширение на мисълта и подобрение на съсредоточаването след всяко едно от тези 16 упражнения.

С упражненията, както доказа нобелистът Ilya Prigogine с теорията си за “Разсеяните Структури”, човек добива разширена и оригинална мисъл и възприятие и това му помага да влияе върху околната среда и да я променя.

Важното е, че когато мозъкът научава нещо, не го забравя никога. Нужно е обаче периодично и постоянно упражнение, за да го усъвършенства и да има нови резултати.

На умствения екран с огледалото на ума и в лабораторията постигаме съсредоточаването на ума върху една мисъл-картина. Благотворните фрази, които повтаряме, и упражненията за променянето на ограничаващите убеждения, както и умственото пречистване и изтриването на отрицателните думи и фрази от нашия речник, помагат на мозъка да създаде връзките – синапси, които са необходими, за да намери нужната му за действие информация.

Tехниките за съня, трите пръста, чашата с вода и съветниците в лабораторията са “ключовете”, за да отключим “архивите” на мозъка и да получим сведенията, от които се нуждаем, за да постигнем, каквото пожелаем.

Всичко това се осъществява, разбира се, на едно ниво на функция на мозъка – нивото алфа, където се активизират общите способности за синтез. Мисълта става творческа (фантазия). За съжаление повечето хора (90%) не използват съзнателно това ниво. Така, когато мозъкът е готов да реши който и да е проблем, обикновено човек заспива и не се възползва от това състояние. Във Focus Thinking първото, което се научава човек от началото на семинара, е да остава буден и съзнателен, докато мозъкът му се отпуска и достига до подходящото ниво на функциониране (алфа).

Накрая с последните техники за развитие на интуицията курсистът установява, че мозъкът му е нещо повече от един предавател и приемник на мисловни вълни и е в състояние да получи сведения отвъд обсега на физическите му сетива и ако е нужно, и да ги промени. Умът ни е един много усъвършенстван интернет. Може да ни даде информация, която даже още не е вкарана в системата. Така мисълта му става оригинална и решенията на проблемите, които намира, са революционни и уникални. Преодолява препятствията и клопките на логиката и взима решения на базата на ,,това, което трябва да се направи”, а не на ,,това, което се е случило”.

Това, което се е случило, ни го дава знанието и го анализира Логиката. Това, което е нужно да се направи, ни го дава ФАНТАЗИЯТА. Когато взимаш решения, се нуждаеш от втората.

Вече повече от 45 години Методът Силва се преподава по същия начин и въпреки че на него се учат хора от различни култури, религии, разбирания и социална и физическа среда (118 страни), има навсякъде успех.

През всичките тези години имаме свидетелствата на стотици хиляди хора (завършили семинара), които заявяват, че прилагайки техниките, са променили живота си. Много по-лесно са решавали проблемите си. Самочувствието им се е променило и поставяйки си по-висши цели, са постигнали повече в живота.

Би могъл този семинар да се нарече СЕМИНАР НА УСПЕХА. Всъщност той е много повече от това. Може би, ако прибавим още три думи, бихме могли по-добре да го представим:

 • РАВНОВЕСИЕ, това е първото нещо, което идва в живота на човека, който може да контролира стреса и да степенува целите си.
 • ХАРМОНИЯТА е резултатът на задоволяването на действителните нужди (физически, емоционални, духовни), а не на илюзиите.
 • ДУХОВНОСТТА е търсенето на задоволство в ежедневието. Да се самореализира. Да живее в настоящето. Да открива Висшия разум във всичко, което възприема.

През двадесетте часа на семинара (събота и неделя от 10 до 20 ч), се провеждат 16 упражнения и се постигат две важни цели

 • Повишаване на съсредоточаването върху една мисъл за повече време.
 • Разширение на възприятието.
 • Първите четири упражнения отпускат тялото и ума, контролирайки стреса. Следващите четири помагат да се активизира механизмът на синтез-получаване на информация за решаването на проблеми (фантазия). Със следващите четири се постига програмирането на мозъка с решенията, които са избрани (творчество). Накрая с последната четворка се повишава интуицията и умът е в състояние да дава оригинални идеи, които решават който и да е проблем по най-добрия начин. Успелите хора имат наистина разширено възприятие. Единственото, от което се нуждае някой, е да проследи и да направи тези 16 умствени упражнения. Всичко друго ще дойде от само себе си.

  Създавайки една желана умствена картина в ума си и задържайки я за малко там, тя предизвиква реализацията си. Това научно се нарича ПСИХОДИНАМИЧНО ПРОГРАМИРАНЕ

  Защо разширеният начин на възприятие е важен?

  Помислете следното: Всичко, което правите, започва с една мисъл. Когато имате една нова цел, ако използвате за постигането й същия стар начин на мислене, който сте използвали в миналото, вероятностите да постигнете успех остават вероятности. Успехът изисква да имате нов подход към новите възможности.

  Някои евентуални препятствия за успеха ви.

  • Да позволяваш на стари <неуспехи> да влияят и да ограничават изпълнението на новия план за действие.
  • Слабост или отказ да се ангажираш с плана си.
  • Страх от една ситуация или нещо, както и как ще те преценят другите хора при един неуспех.
  • Непрекъсната борба за неуловимо и непостижимо съвършенство.
  • Да укоряваш другите хора или събития за твоя неуспех.
  • Да се занимаваш и да мислиш непрекъснато за много работи.
  • Да избираш гнева или други катастрофални чувства за начин на поведение.
  • Непризнанието на неуспеха или слабостта да разбереш и приемеш, че имаш личен проблем.

  Ключът към успеха на Метода Силва е в създаването на един жизнен и динамичен начин на мислене, който ти помага да преодолееш и коригираш ограничаващите убеждения, които те затрудняват да се изявиш пълноценно. В течение на семинара забелязваш подобрение в способността да се концентрираш и в способността за чисто и качествено фокусиране. С всяко едно от тези 16 прогресивни упражнения за умствено насочване, виждаш разликата в способността на фокусиране и разширена мисъл.

  Духовна /енергийна/ защита

  Методи за защита. Техника за защита от личните отрицателни мисли. Значението на защитните фрази.

  Енергийни полета – Аура. Техника за защита от психични атаки. Засилете аурата си с едно удивително мисловно упражнение.

  Създаване на Броня. Защита от външни отрицателни влияния. Техника за засилване на жизнената ни енергия. Упражнение за чакрите Чи Гонг.

  Ultra

  Първите неща, които ще научите на семинара УЛТРА, са четирите идеални предпоставки за предаване на мисли при решаването на проблеми и как се прилага това при лечение. Ще научите как да напътствате другите да се отпускат умствено и физически, помагайки им да бъдат по-податливи на лечение.

  По време на семинара ще се упражните в това с всички участващи и ще получите опита, който ще ви помогне да бъдете все по-точни. Има също упражнения за повишаване на способностите за визуализация и фантазия. Как да постигнете усещането за Алфа, как да го разпознавате и използвате.

  Ще научите как да използвате звука Алфа и касетофон, за да коригирате здравни проблеми, как да използвате контрола на ума в работата, при продажбите, при търсенето на работа и т.н. И може би най-вълнуващите техники от всички са техниките на лечение с вяра. На семинара УЛТРА ще научите една друга гледна точка на Метода Силва, ще навлезете още по-дълбоко в духовното измерение и ще получите способността да влияете на физическото измерение.

  Ще научите повече за ролята на мозъка като основен фактор за запазване на равновесието между физическата и духовна енергия. Ще се упражните в тези техники и нашия опит показва, че вероятността да настъпят благотворни промени при здравни проблеми на участващите в семинара е много голяма.

  Предвиждаме, че след семинара УЛТРА ще имате знанието и техниките, които ще Ви дадат способността да имате по-добри резултати при техниките, които сте научили на основния семинар, и ще получите способности, които ще използвате за доброто на любимите ви хора. Ще получите и една книга, която помага при повторение на вече наученото.

  За допълнителна информация можете да се обадите в книжарница Нова епоха.

  Leave a Reply